Organisationen

Mind Your Own Business er en organisation, der skaber udviklingsprogrammer for drenge fra udsatte boligområder i alderen 13-19 år. Med iværksætteri som omdrejningspunkt samler programmerne det sociale potentiale i erhvervslivet og civilsamfundet i en fælles indsats, der skal styrke drengenes faglige kompetencer, sociale relationer samt deres tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

Læs mere

I samarbejde med TrygFonden og Bikubenfonden

Vi sætter stor pris på, at TrygFonden og Bikubenfonden har troet på organisationen og aktivt vil være med til at skabe bedre betingelser for drenge i udsatte boligområder.

Mikrovirksomheder

Sæson 2016/2017

I samarbejde med TrygFonden

Vi sætter stor pris på, at TrygFonden har troet på organisationen og aktivt vil være med til at skabe bedre betingelser for drenge i udsatte boligområder. Vi har i TrygFonden fundet en kompetent og fokuseret strategisk samarbejdspartner, der har gjort det muligt at realisere Mind Your Own Business.

Fire måder du kan involvere dig i MYOB

1. Drengene

Drengene er lokale repræsentanter fra udsatte boligområder rundt om i Danmark. De er i alderen 13-17 år og kender hinanden fra ungdomsinstitutioner i deres lokalområde.

Læs mere

2. Venturepiloterne

Venturepiloterne er motiverede og engagerede folk, der ønsker at sætte deres kompetencer og personlighed i spil for at gøre en forskel for en gruppe interessante teenagedrenge.

Læs mere

3. Mentorvirksomhederne

Mentorvirksomhederne er professionelle sparringspartnere og det levende bevis på det, drengene vil lære og skabe. De er grundessensen i Mind Your Own Business Programmets erhvervsrettede fokus.

Læs mere

4. Lokale partnere

De fagprofessionelle partnere har et godt kendskab til drengene i lokalområderne. De kender drengenes hverdag og ved, hvilke udfordringer drengene står overfor, og hvilke ressourcer drengene besidder.

Læs mere