Drengene

Drengene, vi møder og arbejder sammen med i Mind Your Own Business, er drenge, der har fokus og vilje til at tage skridtet i en ny retning. Drengene er i alderen 13-17 år fra forskellige udsatte boligområder i Danmark, og mange kender hinanden i forvejen fra det lokale miljø eller ungdomsinstitutioner.


Nye veje

Fælles for drengene er, at de har ytret ønske om at se nye eller anderledes veje i forhold til uddannelse og arbejdsliv. Det er drenge, der til dagligt går i folkeskole eller på en ungdomsuddannelse, og som har drømme og planer for deres fremtid i Danmark.

På samme tid er det også drenge, der kan være udfordret i deres nærmiljø. Der er en generel mangel på ressourcestærke forbilleder i deres lokalmiljø, og drengene konfronteres dagligt med destruktive sociale relationer via gadens hierarki. Drengene står således ofte over for en række valg i livet, som kan være udfordrende at navigere i.

Hvorfor drengene i udsatte boligområder?

I Mind Your Own Business møder vi drenge fra udsatte boligområder, som besidder store personlige potentialer og har et ønske om at bidrage positivt til samfundet.

Drengene har dog ofte mødt afvisninger og negativ opmærksomhed fra deres omgivelser på grund af deres etnicitet eller det lokalområde de er vokset op i. Samtidig oplever en del af denne gruppe vanskeligheder med at passe ind i skolen og kan have svært ved at finde fritidsjob og på sigt opnå en tilknytning til det danske arbejdsmarked.

Mind Your Own Business tilbyder derfor drengene at indgå i en respektfuld og nærværende kontekst, hvor samarbejdet i mikrovirksomheden giver et vigtigt løft i forhold til skole, uddannelse og arbejdsliv. Samtidig får drengene en række nye oplevelser og opbygger et nyt netværk, der inspirerer dem til at tro mere på egne evner og potentialer.

Et tilbud med forventninger

Vi tilbyder drengene muligheden for at starte deres egen mikrovirksomhed. De tilbydes sparring og et nærværende samarbejde med erhvervslivet og frivillige venturepiloter. Drengene tilbydes altså at blive en del af et anderledes og nyt udviklingsforløb, der bliver både lærerigt, hektisk og interessant at være med i.

Til gengæld forventer vi, at drengene tager deres forretning seriøst. At de med deres tid, evner og idéer viser viljen til at gå hele vejen. Vi forventer, at drengene viser respekt for hinanden og deres sparringspartnere, og at de arbejder fokuseret og målrettet med at nå de mål, de sætter i fællesskab.


DELTAGEREVenturepiloterne


Mentorvirksomhederne


Lokale partnere


“Man har fået noget ansvar, som man ikke havde før. Man har ansvar for sine venner, man har ansvar for firmaet. Hvis jeg ikke kommer, så opnår vi ikke noget.”

- Shadi, 17 år, Nivå


Film om drengene

Se videoer om tidligere mikrovirksomheder og mød drengene.