Lokale Partnere

De lokale samarbejdspartnere har et godt kendskab til drengene i deres lokalområder. De kender drengenes hverdag og ved, hvilke udfordringer drengene står overfor, og hvilke ressourcer drengene besidder. Herudover er der hos den lokale samarbejdspartner en stor faglig ballast, et socialt engagement og et ønske om aktivt at skabe en positiv forskel i drengenes liv.


Tryghed, sparring og motivation

Den lokale samarbejdspartner udgør sammen med medarbejderne i Mind Your Own Business, den fagprofessionelle rygrad for drengene og de frivillige venturepiloter i mikrovirksomheden.

Gennem forløbet vil drengene og de frivillige have brug for samarbejdspartneres støtte og opbakning. For eksempel til at stille lokaler til rådighed og skabe nogle trygge og motiverende fysiske rammer omkring det ugentlige arbejdsmøde. Eller til at hjælpe med praktisk planlægning samt kontakt til skole og hjem i forbindelse med aktiviteter. De frivillige kan også få brug for at sparre med samarbejdspartneren omkring samarbejdet med drengene.

Et tæt samarbejde

Et tæt samarbejde mellem den lokale samarbejdspartner og Mind Your Own Business er altafgørende for forløbets succes. Det er den lokale partners ekspertise, viden og deltagelse, der er med til at fremme et positivt og udviklende forløb for drengene.

Den lokale samarbejdspartner er med helt fra starten, når interesserede drenge fra lokalområdet inviteres til introduktionsmøde. Samarbejdspartneren kender lokalområdet og drengene, og de ved, hvem programmet kan være særligt relevant for. Den lokale samarbejdspartner er også med til at gøre programmet tilgængeligt og forståeligt for drengene, og de er med til at bakke op om de mange spændende og lærerige aktiviteter, som drengene kommer igennem i løbet af de otte måneder, som forløbet realiseres.

Eksempler på funktioner som den lokale samarbejdspartner kan stille til rådighed:

  • Boligsocial medarbejder
  • Ungekoordinator eller medarbejder med god kontakt til de unge i lokalområdet
  • Fritidsjobsformidler
  • Pædagoger fra klubber eller væresteder
  • Kultur- og fritidsmedarbejder


DELTAGERE


Drengene


Venturepiloterne


Mentorvirksomhederne“Det, de unge her efterspørger, leverer Mind Your Own Business’ frivillige venturepiloter i overflod. Jeg er vildt imponeret over, hvad de kan, og måden de gør det på med så høj grad af indlevelse og integritet.”

Søren Løkke, Partnerskabet 3B


Interviews

Tom Rasmussen, kultur- og fritidsmedarbejder i Beboercentrum under helhedsplanen Tingbjerg Forum, og lokal samarbejdspartner for mikrovirksomheden B-N1C3


Line Renner og Erdem Kekec, boligsociale projektmedarbejdere i Høje Taastrup, og lokale samarbejdspartnere for mikrovirksomheden Same Inside Different Outside


Pia Westergaard og Nicky Bertelsen, boligsociale projektmedarbejdere i Nykøbing Falster, og lokale samarbejdspartnere for mikrovirksomheden LuksusBilvask