Mentorvirksomhederne

Mentorvirksomhederne er professionelle sparringspartnere og det levende bevis på det, drengene vil lære og skabe. De er grundessensen i Mind Your Own Business programmets erhvervsrettede fokus.


Rådgivning og sparring

Som mentorvirksomhed i programmet er både ledere og medarbejdere sparringspartnere og rådgivere for drengene og de frivillige venturepiloter i en mikrovirksomhed. Gennem de otte måneder forløbet varer, vil drengene og venturepiloterne inddrage mentorvirksomheden, når der er brug for disse kompetencer og erfaring. For eksempel når drengene skal klædes på til at møde samarbejdspartnere, udvikle en markedsføringsstrategi, lave en personalehåndbog eller lægge et budget.

Virksomhedsbesøg og workshops

En hjørnesten i engagementet som mentorvirksomhed er, at I inviterer drengene på et eller flere virksomhedsbesøg i løbet af de otte måneder. Her oplever drengene arbejdsgangen hos en veletableret virksomhed og får et indblik i forskellige afdelinger. De får også set, hvordan man i en større virksomhed arbejder med de samme opgaver, som drengene selv arbejder med på mikroplan. Det er en inspirerende øjenåbner for drengene at finde ud af, hvor mange forskellige funktioner man kan have på en arbejdsplads.

Flere mentorvirksomheder kombinerer også virksomhedsbesøget med en workshop. Det kan for eksempel være en workshop i medietræning, forretningsudvikling, teamwork og personaleledelse, eller en workshop hvor I hjælper drengene med at finde frem til mikrovirksomhedens kernefortælling.

Rollemodeller

Erhvervsmentorer bliver rollemodeller for drengene, og de vil spejle sig i mentorvirksomhedens måde at arbejde sammen på. At de gentagende gange mødes af mentorvirksomheden med respekt og anerkendelse har en positiv effekt på drengenes personlige selvtillid og deres tilgang til samarbejdet med hinanden i mikrovirksomheden.

Samarbejdet med drengene bygges altså på gensidig respekt og positiv nysgerrighed. Der skal bygges bro mellem drengene og erhvervslivet, og erfaringerne viser, at det ikke kun er drengene, men også erhvervsmentorerne, der får udvidet sine horisonter gennem forløbet.DELTAGERE


Drengene


VenturepiloterneLokale partnere


"Vi lærer hinanden at kende på en ny måde ved at være fælles om det her, og det styrker vores fælles ånd. Og så er det sundt at mærke den dynamik, der er, når vi mødes."

- Reinholdt Schultz, adm. direktør i Mannov


Interviews

Interview med Reinholdt Schultz, direktør i mentorvirksomheden Mannov


Flemming Jørgensen, chefkonsulent ved mentorvirksomheden COOP.


Thomas Holluf Nielsen, administrerende direktør i mentorvirksomheden Domea.dkMød Mentorvirksomhederne