Venturepiloter

Venturepiloterne er en afgørende faktor i Mind Your Own Business. De er frivillige kræfter fra civilsamfundet, erhvervslivet og videregående uddannelser, der er klar til at bruge en række timer hver uge i otte måneder på at skabe noget nyttigt og udfordrende for drengene i programmerne.


Mål og motivation

Det er venturepiloterne, der uge efter uge arbejder sammen med drengene og praktisk får tingene til at ske. Venturepiloterne hjælper drengene med at udvikle og sætte mål for mikrovirksomheden, og de motiverer drengene til at realisere disse mål. De arbejder sammen med drengene i mikrovirksomhedens respektive afdelinger, og de sparrer med drengene gennem virksomhedens forskellige udviklingsfaser.

Tryghed og fokus

Som team er det også venturepiloterne, der i samarbejde med den lokale samarbejdspartner skaber et trygt, sjovt og fokuseret lærings- og arbejdsmiljø omkring mikrovirksomheden. Venturepiloterne har fokus på at indgå i et ligeværdigt samarbejde med drengene og på at facilitere et fællesskab og arbejdsmiljø, hvor alle bidrager, og hvor der er fokus på at få drengenes faglige og sociale potentiale i spil.

Forventninger til venturepiloterne

Vi forventer, at venturepiloterne er engagerede, fokuserede og vedholdende i de otte måneder, forløbet varer. At der er en anerkendende og motiverende tilgang til samarbejdet med drengene, og at der lægges vægt på at sparre med og inspirere drengene, så de kan yde deres bedste.

Det er ligeledes afgørende, at venturepiloterne tager ansvar – både for egen involvering og læring, men især for drengenes engagement og fokus. Det forventes, at venturepiloter kan afsætte ca. 3 timer om ugen, når forløbet er sat i gang (Mind Your Own Business programmet: november-maj. Akademiet: september-maj). Herudover vil der være teambuilding og planlægningsmøder i opstartsfasen, statusmøder undervejs og i forbindelse med afsluttende Business Award eller camp.DELTAGERE


DrengeneMentorvirksomhederne


Lokale partnere


"Man melder sig for at gøre en forskel for drengene, men i sidste ende vokser man selv lige så meget gennem processen."

- Thomas, iværksætter og venturepilot i Tingbjerg


Interviews

Emilie Adelina Monies, 22 år
Film- og tv-fotograf.
Emilie har været frivillig venturepilot sammen med drengene på Nørrebroløbet i København i to år.


Thomas Agerholm, 53 år
Salg og kommunikation ved Bausch + Lomb, og co-founder af LensAct.
Thomas har været venturepilot i Mind Your Energy i Århus.


Jesper Kehlet Hansen, 26 år
Kandidatstuderende i socialt iværksætteri og ledelse ved Roskilde Universitet.
Jesper har været venturepilot i Never Give Up i Albertslund.