Hvad er Mind Your Own Business?

Mind Your Own Business er et udviklingssprogram for drenge fra udsatte boligområder i alderen 13-17 år. Med iværksætteri som omdrejningspunkt samler programmet det sociale potentiale i erhvervslivet og civilsamfundet i en fælles indsats, der skal styrke drengenes faglige kompetencer, sociale relationer samt deres tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

Drengene tilbydes indflydelse og ansvar for et fokuseret forløb, hvor de skal etablere egen virksomhed, producere eget produkt samt sælge og markedsføre det. Deres forretningstalent vil komme på prøve, de vil tilegne sig basale forretningsfærdigheder, og de vil blive udfordret i og motiveret til at tage ansvar og nå et defineret mål.

Resultaterne

"Mind Your Own Business' konkrete resultater i København er virkelig til at tage og føle på. Både i forhold til at reducere kriminalitet, i forhold til at forbedre resultaterne for de unge i deres skolegang og så i øvrigt også, at det har en afsmittende virkning på næste generation - i positiv forstand. Jamen, bedre kan man jo ikke skabe det."

- Frank Jensen, Overborgmester i København


Siden 2010 er der gennemført tyve mikrovirksomhedsforløb i udsatte boligområder rundt om i Danmark. På baggrund af erfaringerne herfra - samt ekstern evaluering - kan det konkluderes, at drengene får stort udbytte af programmet. Drengene fortæller, at de oplever et øget ordforråd, en forbedret selvtillid når de fremlægger i skolen plus, at deres karakterer stiger i fag som dansk, engelsk og matematik. Ligeledes forbedres deres sociale kompetencer markant, ved at de gennem forløbet bliver bedre til at samarbejde samt lytte til og respektere andres argumenter og holdninger.

Idéen om Mind Your Own Business

Ved altid at fokusere på muligheder frem for begrænsninger er idéen bag Mind Your Own Business, at skabe et alternativt læringsrum for de involverede drenge. Nærhedsprincippet og et udviklende fokus skaber rammerne for, at vi ved hjælp af stærkt samarbejde i fællesskab kan skabe nye og innovative muligheder. Mind Your Own Business tager udgangspunkt i fire overordnede principper, der udgør fundamentet i den metode og samarbejdsmodel programmet repræsenterer: Empowerment, det samfundsnyttige, den personlige udvikling og samarbejde med erhvervslivet.

Samarbejdet

I samarbejde med en mentorvirksomhed og frivillige venturepiloter fra civilsamfundet får drengene - under trygge rammer - til ansvar at etablere og drive egen mikrovirksomhed. Drengene arbejder sammen i et team helt fra produktudvikling til produktion, markedsføring og salg. Undervejs deler drengene sig ind i afdelinger som HR, økonomi, kommunikation og varetager forskellige ansvarsområder.


Læs mere om mikrovirksomhederne