Hvad er Mind Your Own Business?

Organisationen

Mind Your Own Business er en organisation, der skaber udviklingsprogrammer for drenge fra udsatte boligområder i alderen 13-19 år. Med iværksætteri som omdrejningspunkt samler programmerne det sociale potentiale i erhvervslivet og civilsamfundet i en fælles indsats, der skal styrke drengenes faglige kompetencer, sociale relationer samt deres tilknytning til uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet og det danske samfund.

Idéen om Mind Your Own Business

Ved altid at fokusere på muligheder frem for begrænsninger er idéen bag Mind Your Own Business, at skabe et alternativt læringsrum for de involverede drenge. Nærhedsprincippet og et udviklende fokus skaber rammerne for, at vi ved hjælp af stærkt samarbejde i fællesskab kan skabe nye og innovative muligheder. Mind Your Own Business tager udgangspunkt i fire overordnede principper, der udgør fundamentet i den metode og samarbejdsmodel programmet repræsenterer: Empowerment, det samfundsnyttige, den personlige udvikling og samarbejde med erhvervslivet.

Programmerne

Mind Your Own Business tilbyder to udviklingsprogrammer.

Mind Your Own Business Programmet
På Mind Your Own Business Programmet tilbydes drengene indflydelse og ansvar for et fokuseret forløb, hvor de skal etablere egen virksomhed, producere eget produkt samt sælge og markedsføre det. Deres forretningstalent vil komme på prøve, de vil tilegne sig basale forretningsfærdigheder, og de vil blive udfordret i og motiveret til at tage ansvar og nå et defineret mål.

I samarbejde med en mentorvirksomhed og frivillige venturepiloter fra civilsamfundet får drengene – under trygge rammer – til ansvar at etablere og drive egen mikrovirksomhed. Drengene arbejder sammen i et team helt fra produktudvikling til produktion, markedsføring og salg. Undervejs deler drengene sig ind i afdelinger som HR, økonomi og kommunikation, hvor de varetager forskellige ansvarsområder.

Mind Your Own Business Akademi
Akademiet tilbyder fortsat støtte, kompetenceudvikling og opkvalificering til de drenge, som efter et afsluttet Mind Your Own Business Program er motiveret for både at fortsætte den gode udvikling i deres mikrovirksomheder samt udvikle deres individuelle kompetencer. Akademiet understøtter drengenes videre positive udvikling for at øge deres tilknytning til det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked med henblik på fremtidig selvforsørgelse.

Akademiet bygger altså videre på det store potentiale, som er opbygget efter drengenes forudgående deltagelse i et Mind Your Own Business forløb.

Resultaterne

“Mind Your Own Business’ konkrete resultater i København er virkelig til at tage og føle på. Både i forhold til at reducere kriminalitet, i forhold til at forbedre resultaterne for de unge i deres skolegang og så i øvrigt også, at det har en afsmittende virkning på næste generation – i positiv forstand. Jamen, bedre kan man jo ikke skabe det.”

– Frank Jensen, Overborgmester i København


Siden 2010 er der gennemført 41 mikrovirksomhedsforløb i udsatte boligområder rundt om i Danmark. På baggrund af erfaringerne herfra – samt ekstern evaluering – kan det konkluderes, at drengene får stort udbytte af programmerne. Drengene fortæller, at de oplever et øget ordforråd, en forbedret selvtillid når de fremlægger i skolen plus, at deres karakterer stiger i fag som dansk, engelsk og matematik. Ligeledes forbedres deres sociale kompetencer markant, ved at de gennem forløbet bliver bedre til at samarbejde samt lytte til og respektere andres argumenter og holdninger.


Læs mere om mikrovirksomhederne


Vision

Vision

Ingen drenge i udsatte boligområder i Danmark skal stå udenfor uddannelsessystemet og mangle tilknytning til det danske arbejdsmarked.


Modtager af